ב"ה

בית חב"ד ניירובי - קניה

הרב שמואל נוטיק

כתובת:
Nairobi Chabad House
Family Villas
Nyeri Close, off Othaya Road
Nairobi, Kenya

google map

P.O. Box 51455 - 00100

טלפון:
+254 20 5283226(Kenya)
+1 646 770-1201(USA)
+972 72 216-1703(Israel)
דואר אלקטרוני:
ChabadKenya@gmail.com
סלולרי:
+254 715 348854(Kenya)
Rabbi Shmuel Notik
Chabad of Kenyaיחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!